NYHENDE

Nyhende

I dette arkivet kan du sjå tidlegare omtale av Urnes verdsarvsenter. 

Ny eksternkoordinator på Urnes

- Urnes verdsarvsenter treng privatgiver, seierkoordinator Peter Hatlebakk.

Rapport frå Løvebakken!

Fortidsminneforeininga har vore på Stortinget for å snakke om Urnes og andre saker.

Urnes verdensarvsenter på statsbudsjettet for 2024

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner i investeringstilskudd til realisering av Urnes verdensarvsenter over statsbudsjettet for 2024. Senteret ligger nå an til å få statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte i 2024.

- Vi skal bygge Verdensarvsenteret på Urnes

Fylkesutval for kultur, idrett og inkludering gir prioritet til Urnes Verdensarvsenter.

Panelsamtale under Middelalderuken i Bergen

Fortidsminneforeningen setter Urnes på dagsorden under Middelalderuken i Bergen med en panelsamtale om bærekraftig turisme med blant andre fylkesordfører Jon Askeland. 

Luster kommune er lei av å venta på staten. Gir 11,5 mill. til Urnes verdsarvsenter

Folk i Luster er utolmodige. Det rause tilskottet er ei klar oppmoding til regjeringa og fylkeskommunen om å sørge for å få det godt planlagde besøkssenteret på Ornes inn i budsjetta i 2023.

Vinnaren er kåra! Slik skal det kommande Urnes verdsarvsenter bli

Avgjerda til juryen var einstemmig: «Urneskilen» av  Lipinski Arkitekter/A.C.B./ Tobias Laukenmann vann arkitektkonkurransen for Urnes verdsarvsenter. Vinnarutkasta vart offentleggjort midtfjords mellom bygdene Solvorn og Ornes, ombord i MF Urnes.

Her er alle konkurransebidraga for Urnes verdsarvsenter

I oktober 2021 vart det lyst ut ein offentleg plan- og designkonkurranse for Urnes verdsarvsenter. Arkitektkonkurransen blir gjennomført i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Interessa for konkurransen har vore stor; 124 bidrag er med, og juryen er godt i gang med arbeidet. Vinnaren blir offentleggjord i mars 2022, men allereie no kan du studera alle forslaga til nytt besøkssenter for verdsarven Urnes stavkyrkje som skal byggast i den vesle bygda Ornes ved Lustrafjorden. Finn du ein favoritt?

Dette treet skal bli til ein kopi av Urnesportalen

I meir enn eitt år har Fortidsminneforeininga lett for å finna ei furu stor nok og av god nok kvalitet til å bli emne for dei dyktige treskjerarane som skal laga ein kopi av Urnesportalen – som igjen skal bli ein del av utstillinga i Urnes verdsarvsenter.

Arkitektkonkurranse for verdsarvsenteret

Måndag 18. oktober er ein milepæl for Fortidsminneforeininga og vegen fram mot eit nytt besøkssenter for Urnes stavkyrkje i Sogn: Vi inviterer til open plan- og designkonkonkurranse for Urnes verdsarvsenter, planlagt opna i den vesle bygda Ornes i Luster i 2024.

Nå lysner det for Urnes verdensarvsenter

En velvillig kommune og en generøs privatperson sørger for at arbeidet med det nye verdensarvsenteret for Urnes stavkirke nærmest er tilbake på skinner. Men det fritar på ingen måte staten.